Nyhetsbrev

Markering ved skolene i Nepal etter Vilhelms bortgang
26/10/2017 16:44

I hope everything is fine with you. Over here all the children came back to the school after 4 weeks holiday. I know tomorrow is Dr. Vilhelms funeral.

LES MER
 
 
Til minne om Dr. Vilhelm Schjelderup
23/10/2017 14:47

Dr. Vilhelm Schjelderup var en bauta på så mange områder.

LES MER
 
 
Informasjon om vår grunnlegger, Dr. Vilhelm Schjelderup.
20/10/2017 14:58

Kjære venner! Dr. Vilhelm Schjelderup døde lørdag for 1 uke siden.

LES MER
 
 
Nyhetsbrev sommer 2017
12/07/2017 11:49

Årets nyhetsbrev inneholder informasjon om styrets arbeid med innsamlingsregisteret, skattefradrag for våre faddere, bygging av ny skole i Kathmandu og ikke minst gruppetur til Nepal for fadderforeningen. Trykk Les mer for å lese nyhetsbrevet fra sommeren 2017.

LES MER
 
 
Nyhetsbrev sommer 2016
05/07/2016 09:14

Tusen takk for støtte fra alle dere trofaste faddere! Vi i styret hadde en plan om å arrangere tur til Nepal i november, men dette er lagt på is. Vi tar sikte på å dra neste november. Så da har dere et år til å spare på. Grunnen er at den tyske støttegruppa til Barbara Krahl er i en søkeprosess med tyske myndigheter om midler til gjenoppbygging/ restaurering av skolen i Katmandu. Hvis de får tilsagn om dette må bygging starte omgående. I følge skoleledelsen i Nepal rundt oktober. Det passer derfor dårlig å ta i mot norske gjester midt oppi byggingen.

LES MER
 
 
Nyhetsbrev november 2015
01/11/2015 22:01

Bakgrunnen til at det har vært stille fra styret skyldes at kontakten med skolen har vært vanskeliggjort på grunn av situasjonen i Nepal etter jordskjelvet. Vi har formidlet til skolen at driften og oppfølging av elever er viktigere i perioden etter katastrofen og at vi vil, når det er tid og rom, gjenoppta kontakt og få informasjon.

LES MER
 
 
Nyhetsbrev oktober 2014
01/10/2014 22:01

Det har vært lite aktivitet på nettsiden vår i veldig lang tid nå. Grunnen er at Birgitte arbeider på Svalbard for tiden, og nye i styret ikke har tatt ansvar for å følge opp etter henne. Nå tenker vi at det er på tide å gi lyd fra oss her igjen, styret er altså ikke lagt ned!

LES MER
 
 
Nyhetsbrev november 2013
01/11/2013 22:01

Det er dags å invitere til årsmøte og generalforsamling 21. november. Så er det og tid å gjøre opp en liten status for utviklingen ved vårt tibetanske skoleprosjekt i Nepal og India.

LES MER
 
 
Nyhetsbrev desember 2012
01/12/2012 22:01

Vi var i alt 10 deltagere på vår reise for å besøke Kailash Bodhi School i begynnelsen av november. Til tross for at den særegne kalenderen i Nepal hadde laget et sprell for oss slik at vårt besøk falt sammen med at det var ferie og skolefri, ble vårt besøk svært vellykket og en stor og minnerik opplevelse for oss alle.

LES MER
 
 
Nyhetsbrev august 2012
01/08/2012 22:01

Skolen vi støtter, Kailash Bodhi School, utvikler seg meget tilfredsstillende. Som det fremgår av skolens årsrapport, ivaretar skolen sine oppgaver på en fremragende måte, både når det gjelder undervisning, kulturelle aktiviteter, sport m.m. Eksamensresultatene ved avgangseksamen etter 10. klasse er som tidligere glimrende. Av de 60 som gikk opp nå i år, kom 21 i gruppe 1 med utmerkelse, 38 kom i gruppe 1 og bare en elev kom i gruppe 2. Dette er en landsdekkende eksamen i Nepal, og i landsoversikten var det bare 47 % som besto eksamen.

LES MER
12 >
OVERSIKT
26/10/2017 16:44
Markering ved skolene i Nepal etter Vilhelms bortgang
23/10/2017 14:47
Til minne om Dr. Vilhelm Schjelderup
20/10/2017 14:58
Informasjon om vår grunnlegger, Dr. Vilhelm Schjelderup.
12/07/2017 11:49
Nyhetsbrev sommer 2017
05/07/2016 09:14
Nyhetsbrev sommer 2016
01/11/2015 22:01
Nyhetsbrev november 2015
01/10/2014 22:01
Nyhetsbrev oktober 2014
01/11/2013 22:01
Nyhetsbrev november 2013
01/12/2012 22:01
Nyhetsbrev desember 2012
01/08/2012 22:01
Nyhetsbrev august 2012
01/11/2011 22:01
Nyhetsbrev november 2011
01/10/2010 22:01
Nyhetsbrev oktober 2010
01/07/2010 22:01
Nyhetsbrev juli 2010
01/11/2009 22:01
Nyhetsbrev november 2009
01/06/2009 22:01
Nyhetsbrev juni 2009
01/11/2008 22:01
Nyhetsbrev november 2008
01/06/2008 22:01
Nyhetsbrev juni 2008
01/11/2007 22:01
Nyhetsbrev november 2007
01/06/2006 22:01
Nyhetsbrev juni 2006

post@kailashskolen.com


Kontakt oss, elevene i Nepal trenger din støtte!